Power Braking

Het doel van het breken is om de student te helpen om zelfvertrouwen, precisie, doorzettingsvermogen, concentratie, evenwicht te ontwikkelen en maximale kracht te produceren door de juiste en efficiënte uitvoering van de technieken.
Het Power Breakimg vereist de nodige kracht om een bepaald aantal borden te breken met de aangewezen technieken.